Хочу собакуХочу кішкуХочу морську свинкуХочу шиншилуХочу хом'ячкаХочу мишуХочу папугуХочу рибку

Чому птахи скриплять дзьобами?

Так птахи заточують дзьоб.